Vad är psykisk ohälsa?

Vad är psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa är egentligen ett ganska så brett begrepp och kan omfatta en hel del. Det kan vara psykisk sjukdom och psykisk störning till att man upplever olika former av besvär som påverkar både välbefinnandet och det dagliga livet. Idag är det allt fler som känner av olika besvär så som ängslighet, oro, ångest eller att man har svårt att sova. Besvären har ökat hos alla, inom alla åldersgrupper, dock har det främst ökat hos unga vuxna. De som drabbas mest är unga kvinnor med låg utbildning. Även om det är allt fler som känner av olika besvär som kan vara psykisk ohälsa, så är det få som söker vård.

Vad beror psykisk ohälsa på?

Psykisk ohälsa kan bero på många olika saker. Saker och ting sker i livet, som påverkar oss alla. Människan i sig är mycket sårbar för saker och ting och ibland är det så att den individuella sårbarheten man har är genetisk. Det är till exempel ärftligt att ha dispositionen för att utveckla depressioner. Dock är det inte säkert att man får en depression. Det hänger nämligen även samman med hur de yttre villkoren ser ut och vad som sker i livet just nu. Det finns även andra saker som kan påverka den psykiska hälsan på ett negativt sätt. Det kan vara att man inte har möjligheten att påverka eller styra sitt eget liv. Man har inget eget socialt nätverk, eller ett som inte fungerar. Det kan även vara så att man har det svårt att balansera sitt privatliv med sitt arbete. Andra saker som kan påverka till att man drabbas av psykisk ohälsa är att man har en relation som inte är bra eller att man genomgår en separation. Det kan även bero på att man har en kroppslig sjukdom. En del tillstånd som till exempel ämnesomsättningsproblem kan leda till besvär på fysiskt och psykiskt. Man kan även drabbas av psykisk ohälsa om man upplever en ekonomisk stress, diskriminering, har ett funktionshinder eller om man missbrukar alkohol, droger eller spel.

Varför ökar psykisk ohälsa bland unga?

Det finns forskning och rapporter som visar på att psykisk ohälsa allt mer drabbar unga individer. Dock är det inte lätt att svara på varför det är allt fler unga som mår dåligt. En bidragande faktor kan vara den globala värld vi lever i nu. Unga påverkas starkt av omvärlden och andras lidanden. Det kan även ha att göra med att omvärlden har fått ett tuffare klimat. Det är svårare att komma in på arbetsmarknaden, det är hårdare utbildningskrav samt att det börjar bli större klyftor mellan olika samhällsgrupper. Lägre utbildade personer har även större risk att drabbas av psykisk ohälsa, enligt studier.