Psykosocial hjälp vid mental ohälsa

Mental ohälsa växer tydligt i  sin omfattning varje år. Fler och fler behöver hjälp för att hantera och kontrollera negativa tankemönster och livssituationer.

Mental ohälsa- Det påverkar oss alla

Det är viktigt att alla förstår vad som sker och att vi alla kan leva och hantera mindre extrem mental ohälsa med rätt verktyg och metoder.

Cepi.nu är en informationssida med fakta, tips och råd för hur du eller någon annan bättre kan hantera mental ohälsa.

Välkommen till en ljusare framtid!