Drabbad av psykisk ohälsa?

Om du känner av att du har vissa besvär, som oro, ångest, sömnbesvär med mera så kan det ha att göra med psykisk ohälsa. Många undviker att söka vård och kämpar på, på egen hand. Dock är det inte fel att gå till en vårdinstans för att få hjälp och att ställa en diagnos. Det finns hjälp att få. Vård av psykisk ohälsa behöver inte enbart innebära sjukskrivning och medicinering. Det finns något som heter psykiatrisk sjukgymnastik, även kallat psykosomatisk sjukgymnastik. Då får man hjälp av en sjukgymnast och det med hela kroppen, inte bara psyket. Hur någon mår, det går ofta att se hur en person går och står. Vad den har för hållning och vad den har för rörelsemönster. En sjukgymnast kan på så vis se på en person hur den mår, även om personen i sig inte kan uttrycka sig med ord. I en artikel på 1177.se berättar två sjukgymnaster om hur sjukgymnastik kan hjälpa personer med posttraumatisk stress så väl som personer som lider av annat inom psykisk ohälsa.

I Arbetarbladet kan man läsa om hur viktigt det är med sjukgymnaster inom psykiatrin. Socialstyrelsen har nationella riktlinjer för hur man ska behandla depression och ångest och sjukgymnastik är en viktig del i denna behandling. Den kompetens en sjukgymnast besitter kan tillföra den psykiatriska vården en hel del.

Psykosomatisk sjukgymnastik. Vad är det?

Psykosomatisk sjukgymnastik fungerar på det vis att det hjälper dig att få en kontakt mellan tanke och kropp. Det blir som en koppling mellan kroppen, sig själv, tankarna och känslorna. Det handlar även om att kunna hitta signaler från kroppen, lyssna på dem så väl som att förstå dem i ett led för att hitta nya möjligheter så att du kan påverka din situation och ditt liv. Psykosomatisk sjukgymnastik är till för att du ska kunna stärka din egen självkänsla och din egen självbild.

Det är inte bara det kroppsliga som behandlas, utan denna typ av sjukgymnastik hjälper även till med det psykiska. Det har även en bra effekt på smärtor och andra obehag i kroppen. Dessa besvär kan öka när du känner stress eller oro eller har spänningar i musklerna.

Ofta är det att när man är orolig, stressad eller ledsen så spänner man sig och det kan även ge smärtor och spänningar i hela kroppen.

Genom att möta en sjukgymnast som jobbar med psykosomatisk sjukgymnastik så kan ni tillsammans utröna sambandet mellan din kropp, dina känslor och dina tankar. Tillsammans finner ni även en målsättning att jobba mot. Man jobbar med människan som helhet och fokuserar mycket på samspelet mellan kroppen och psyket. Bland annat så har man samtal, beröring, kroppsrörelser och annat för att kunna kartlägga hur man tänker, hur man känner och vad man får för reaktioner från kroppen.

Vi vill tacka våran sponsor: https://sportsrehab.se/