Om oss på CEPI

Cepi.nu verkar i hela Sverige och målet är att sprida kunskap om vad mental ohälsa är samt ge guider och riktlinjer för den som drabbats. Oro, ångest, depression, social fobi och utmattningssyndrom är idag, tyvärr, vanligare och vanligare. Den som drabbats lider inte bara av sin sjukdom, sitt tillstånd, utan även av bieffekter som socialt utanförskap, förlorad arbetstillfälle, sämre ekonomi med mera. Vi strävar efter att få ett friskare och sundare Sverige med mindre mental ohälsa samt psykiska sjukdomar.