Psykisk och mental ohälsa idag. Fakta, tips och råd

Cepi.nu ger dig fakta, råd, tips och information om mental ohälsa. Det finns idag fler och fler som känner utanförskap och mår dåligt mentalt. Syftet med denna sida är att hjälpa dig som är drabbad eller dig som är anhörig. Cepi.nu – En kanal för att överbygga kunskapsklyftor m.m.

För att öka förståelsen för hur det är att leva med en mental sjukdom/tillstånd sammanfattar vi olika forskningsrön & ger dig en möjlighet att lära dig av andra. Vi tillhandahåller även guider och hjälper dig att hitta olika behandlingsalternativ som kan lindra och hjälpa. Guiderna är främst för den som drabbats av mental ohälsa. Frågor? Maila oss på info@cepi.nu.